Telegram-чат

Бесплатная
консультация

Международный институт
генеалогических исследований Программа «Российские Династии»
+7 903 509-52-16
г. Москва, ул. Кооперативная, 4 к.9, п.2
Цены на услуги
Заказать исследование
г. Москва, ул. Кооперативная, 4 к.9, п.2

Родословие Мосцепановых

 

Родовід Мосцепанових

 

Нинішня наша доробка присвячена роду кролевецького архітектора ХVIII ст.., учня славнозвісних архітекторів В. Баженова та А. Квасова М.К. Мосцепанова. Рід досі не вивчався. Винятком є стаття О. Лазаревського „Архітектор Мостипанов” у четвертому номері „Київської старовини” за 1902 р. Деякі відомості про службу самого Мосцепанова містить і стаття Петрова „Из материалов о В. И. Баженове”// Ежегодник института истории искусств.1957.- М.: Архитектура и живопись, 1958.

 

І.

1. Климент Мосцепанов. Імовірно з селян с. Поділове Кролевецької сотні. 1727-1731 рр. у „письменних дел Кролевецкой сотенной канцелярии”. 1731-1738 рр. сотенний писар Кролевецької сотні. 14 травня 1738-29 березня 1741 р. відправляв комісарську посаду у містечку Нові Млини. 29 березня 1741 – 6 січня 1749 рр. знову писар сотенний Кролевецький. Серпень 1749 р – отаман виборних козаків Кролевецької сотні. З 7 червня 1761 р.- значковий товариш Ніжинської сотні. 1 1765 – червень 1781 р. – військовий товариш, 19 червня 1781 р. звільнений у відставку бунчуковим товаришем. 2

 

ІІ.

2. Максим Климентович, народився біля 1751 р. В службу вступив у Малоросійську колегію військовим канцеляристом у 1759 р., 1 травня 1763 – архітекторський учень, 20 січня 1765 – архітекторський помічник, 20 лютого 1774 р. – поручик 3-го Гренадерського полку, 1 березня 1774 р. –                    флігель-адютант у графа Румянцева – Задунайського, капітан. Був у поході в Молдавії проти турок у 1773 р. З 9 квітня 1779 р. у відставці секунд-майором. У 1780-х рр. городничий м. Коропа на Чернігівщині. 9 грудня 1782 р. надвірний радник. 3 Колежський радник (? р.). Новгород-Сіверською Дворянською комісією у 1784 р. внесений у ІІІ частину родовідної книги.

Помер у лютому 1797.4 .............................................................................1.

Д. – Марія Василівна Лихошерстова, донька коропського казначея, колезького радника.

3. Матвій Климентович, народився біля 1763 р. в м. Кролевець. В службу вступив 23 грудня 1779 р. вахмістром в Орденський кірасирський полк, 1 січня 1786 р. – корнет, 24 березня 1798 р. – поручик, 22 серпня 1798 р. – переведений штаб-ротмістром в кірасірський Неплюєва полк. 12 листопада 1799 – ротмістр. Після розформування полку поступив у Казанський кірасирський полк 24 березня 1800 р., 21 жовтня 1801 р. переведений у Казанський гарнізонний полк з перейменуванням у капітани, 22 липня 1817 р. призначений начальником Казанської жандармської команди. Був у походах 1788-1789 рр. у Молдавії, при річці Ларгі, при наступі на Ізмаїл, при здачі м. Бендери; у 1794 р. проти бунтівників у Польщі і на Волині. 17 квітня 1821 р. звільнений зі служби майором. Внесений в ІІІ частину Родовідної книги Казанської губернії.5 ..................................................................................1.

Д. - ...................................Померла до 1821 р.

 

ІІІ.

4. Онуфрій Максимович. Підпоручик. Важкохворий (1797 р.)..............2.

5. Євлампій Максимович. Закінчив Сухопутний кадетський корпус. Щтабс-капітан (1803). Жив у хуторі під Кролевцем (1804 р.). Жив з коханкою в Іркутську (1810-1812), Ярославлі (1815). Цікаву справу про його прелюбодійство дивись в архіві Чернігівської духовної консисторії6.............2.

Д. – 1) (з 1803) Тетяна Савівна Метельсковна.

       2) (з 22 серпня 1815 р.)...., сестра священника м. Ярославля Іларіона Тихомирова.

6. Павло Максимович, народився біля 1784 р. 18 травня 1802 р. із кадет Першого кадетського корпусу направлений прапорщиком у Володимирський мушкетський полк. 23 жовтня 1803 р. переведений у Царицинський гарнізонний батальйон. 1 січня 1806 р. подав рапорт про звільнення зі служби 7 ................................................................................................................................2.

Д. – Мотрона Степанівна....

- Марія Максимівна......................................................................................2.

Ч. – Степан Іванович Щитинський. У 1791 р. із кадет Морського корпусу направлений мічманом на Чорноморський флот. У 1800 р. капітан – лейтенантом звільнився у відставку8 . у 1812 – 1813 рр. у званні капітана флоту ІІ рангу очолював Кролевецьке земське ополчення Чернігівської губернії зібране для боротьби з наполеонівським нашестям. Дійшло до фортеці Замосця (Польща)

 

IV.

7. Андріан Євлампійович, народився близько 1806 р. помер малолітнім в Іркутську.9 ............................................................................................................5.

8. Микола Павлович, народився 20 вересня 1810 р. Хрещений у Михайлівській церкві м. Коропа. Хрещений батько губернський секретар Іван Перемежко. Служив у Троїцькому піхотному полку (1831 р.)10 ..............6.

9. Олександр Павлович, народився 23 листопада 1816 р. Хрещений 24 листопада 1816 р. у Преображенській церкві с. Алтинівка Кролевецького повіту. Хрещений батько дворянин Лев Миколайович Перемежко11 ..............6.

 

Джерела

 

1.     ЦДІАК. Ф.64, оп.1, спр.532, арк.63-64

2.     РДІА. Ф. 1343, оп.25, спр.5923, арк.2

3.     РДІА. Ф.1343, оп.25, спр.5924, арк.4

4.     ДА Сумської області. ф.598, оп.4, спр.1, арк.63зв.

5.     РДІА. Ф. 1343, оп.25, спр.5923, арк1.

6.     ДА Чернігівської області. Ф.679, оп.2, спр.3330.

7.     РДІА.Ф. 1343, оп.25, спр.5924, арк.5

8.     Милорадович Г. Родословная книга Черниговскойгубернии. т.І. ч.ІІ.-с.626.

9.     ДА Чернігівської області. Ф. 679, оп.2, спр.3330, арк.1

10. РДІА. Ф. 1343, оп.25, спр.5924, арк.19-21.

11. ДА Сумської області.Ф.850, оп.1, спр.12, арк.218зв.

ВЫ также сможете восстановить свою родословную самостоятельно закончив наши курсы по генеалогии. Курсы- это необходимая часть вашего образования в области генеалогии.

 

Дата: 25.11.2009
Рубрики: Генеалогия

Наши услуги, которые могут быть Вам интересны