Telegram-чат

Бесплатная
консультация

Международный институт
генеалогических исследований Программа «Российские Династии»
+7 903 509-52-16
г. Москва, ул. Кооперативная, 4 к.9, п.2
Цены на услуги
Заказать исследование
г. Москва, ул. Кооперативная, 4 к.9, п.2

Родословная Терещенко по материалам Российского Государственного Исторического архива (РГИА)

 

 

Родовід Терещенків за матеріалами РДІАУ надзвичайно цікавому та важливому для дослідників фонді Департаменту Герольдії Російського державного історичного архіву (м. Санкт-Петербург) зберігається справа про дворянство Терещенків, вихідців з Глухівського повіту Чернігівської губернії, які зоставили свій слід підприємців та меценатів не тільки у рідному Глухові, а й у Києві, Москві, та за кордоном Російської імперії.

Справа на 140 аркушах, до нас її вивчали лише четверо дослідників, датується вона 1842-1888 рр.

В ній зберігається: листування та матеріали стосовно надання Терещенкам дворянства, виписки з метричних церковних книг, послужні списки Терещенків (в основному станом на 1870р.). Цінність цієї справи зростає у зв’язку з тим, що метричні книги глухівських церков у держархіві Сумської області зберігаються лише з кінця ХІХ ст. і тому дослідники не мають можливості встановити точні дати народжень Терещенків, їх соціальний стан на цей момент, хрещених батьків новонароджених. Цікавість викликають і послужні списки Терещенків, які висвітлюють початок їх громадської діяльності. Всі вищеназвані документи не мають аналогів у фондах Держархіву Сумської області і тому їх оприлюднення викликає зацікавленість у сумських дослідників. Зауважемо наприкінці, що у Держархіві Сумської області є ряд документів які висвітлюють підприємницьку діяльність Терещенків у середині ХІХ ст. на Глухівщині. Це: документи про купівлю та продаж їми будинків у Глухові, купівлю знаменитої полошківської глини, будівельні роботи на одному з церковних об’єктів Глухова, частина матеріалів про розподіл свого майна Артемом Терещенком між спадкоємцями. Подібні цікаві матеріали з історії роду Терещенків чекають своїх дослідників і в Державному архіві Чернігівської областіІ1. Яків Терещенко, жив у другій половині ХVІІІ ст.ІІ2. Артем Якович народився біля 1794р. Отримав домашнє виховання. Міщанин м. Глухова Чернігівської губернії (1819р.) 24 березня 1842 – 5 лютого 1845 р. – старший бургомістр Глухівського городського магістрату. Кандидат на посаду міського голови, неодноразово виконував обов’язки міського голови. Глухівський 2 - ї гільдії купець (1848 – 1855.), Глухівський 1 – ї гільдії купець (з 1855р.). Потомственний почесний громадянин (1862р.). Указом імператора Олександра ІІ від 12 березня 1870р. разом з потомством пожалуваний у потомственні дворяни.2З 1846р. ктитор Глухівської Трьох – Анастасіївської церкви. За пожертвування на цій посаді отримав благословення Святійшого Синоду та золоту медаль на Станіславській стрічці.

На 1870р. йому належали: в Глухові спадковий дерев’яний будинок на кам’яному фундаменті, придбані маєтності - у Москві кам’яний будинок, в Глухові камяні будинки, кам’яні лавки з різними будівлями, у повітах Глухівському, Новгород – Сіверському, Кролевецькому, Конотопському Чернігівської губернії., в Рильському, Путивльськом, Дмитрівськоку – Курської, в Житомирському Волинської, в Чериковському і Климовицькому повітах Могилівської губернії землі з цукровими заводами, винокурнями, суконною та крупчатними фабриками 60.300 десятин. На цей час майно було неподільне з синами..........................................................................................................................1.

Д. – (з 15 січня 1819р.) Єфросинія Григорівна Смілявська, донька глухівського міщанина.ІІІ3. Микола Артемович, народився 14 жовтня 1819р. Хрещений 15 жовтня 1819р. у Троїцькій церкві м. Глухова. Хрещений батько купець Федір Павлович Римарев. Закінчив Глухівське повітове училище. 23 квітня 1851р., 9 червня 1854р., 30 травня 1857р. обирався старшим бургомістром Глухівського городового магістрату. 20 травня 1859р. обраний попечителем Кролевецької лікарні. 15 січня 1860р. обраний міським головою м. Глухова. 9 грудня 1860р. затверджений Директором Глухівського відділення товариства піклування про тюрми. 25 лютого 1861р. отримав Височайшу подяку за зроблені у другі половині 1860р. пожертвування. 1861р. – за відмінну службу нагороджений срібною медаллю з написом “За усердие” на Станіславській стрічці. 16 серпня 1861р.

Чернігівським губернським статистичним комітетом обраний почесним членом комітету. 6 листопада1862р. затверджений на наступне трьохріччя міським головою м. Глухова. 1862 р – разом з батьками та братами возведений у потомственні почесні громадяни. 7 серпня 1864р. за відмінну службу нагороджений золотою медаллю на Станіславській стрічці. 1864р. за улаштування у Глухові для нижніх чинів членів повітової команди казарм, кухні та інших кам’яних преміщеннь отримав Височайше благовоління. 22 березня 1865р. обраний гласним глухівської повітової управи. 22 червня 1865р. почав виконувати обов’язки губернського гласного. 11 грудня 1865р. обраний членом Глухівської училищної ради. 14 лютого 1866р. знову затверджений міським головою Глухова. 4 жовтня 1868р. – губернський та повітовий гласний. 16 листопада 1868р. затверджений міським головою м. Глухова на наступне трьохріччя. 1868р. за відмінну службу нагороджений золотою медаллю на анненській стрічці. 11 грудня 1868р. обраний Почесним мировим суддею Глухівського повіту. Потомствений дворянин (12 березня 1870р.) . У 1871р.

3

внесений до 1-ї частини дворянської родовідної книги Чернігівської губернії........................................................................................................................2.

Д – (з 8листопада 1848р.) Пелагея Георгіївна Беловська, донька глухівського 3-ї гільдії купця. Народилась близько 1830р.

4. Федір Артемович, народився 8 лютого 1832р. Хрещений у Миколаївській церкві м. Глухова. Хрещені батьки: Глухівський 3-ї гільдії купець Федір Павлович Римарев і міщанка Євдокія Пилипівна Резнікова. Навчався у Глухівському повітовому училищі 7 квітня 1858р. обраний попечителем Глухівської міської лікарні. 19 березня 1863 – 1 серпня 1866р. – старший бургомістр Глухівського городового магістрату. 22 березня 1865р., 1868р. – повітовий гласний. 28 грудня 1868р. – 30 червня 1869р. виконував обов’язки міського голови м. Глухова. 11 грудня 1868р. обраний почесним мировим суддею Глухівського повіту. Потомственний дворянин (12 березня 1870р.). У 1871 р. внесений у першу частину родовідної книги дворян Волинської губернії 14 квітня 1869р. колезький реєстратор. 6 грудня 1875р. по представленню Головного попечителя імператорського человеколюбивого товариства отримав орден Св. Станіслава 3-го ступеню. 1 січня 1879р. – колезький радник. 20 квітня 1880р. по представленню того ж товариства отримав орден Св. Володимира 3-го ступеню. Статський радник зі старшинством з 1 січня 1883р. Дійсний статський радник з 15 травня 1883р.15 травня 1883р. отримав орден Св. Станіслава 1-го ступеню. 2 травня 1887р. затверджений почесним попечителем 2–ї Київської гімназії на трете трьохріччя. (Мав ще орден князя Данила Чорногорського 2-го ступінню та орден Почесного легіону)................................2.

Д. – 1) Марія Павлівна....., донька поміщика. Отримала у спадок у Севському повіті Орловської губернії 2. 500 дес. землі. На 1870р. придбала у Путивльському повіті Курської губернії 100 дес. землі з винокуреним заводом.

2) Надія Володимирівна....., донька дійсного статського радника.

5. Семен Артемович, народився 25 травня 1839р. Хрещений 26 травня 1839р. у Троїцькій церкві м. Глухова. Хрещені батьки: глухівський міщанин Самійло Климентович Бублик та купчиха 3-ї гільдії Ганна Яківна Максименко. Навчався у Глухівському повітовому училищі. 2 листопада 1859р. обраний почесним блюстителем Глухівського парафіяльного училища 22 березня 1865р., 10 червня 1868р. обраний гласним Глухівського повіту. 26 жовтня 1866р. затверджений на посаді директора глухівського міського банку. 11грудня 1868р. обраний почесним мировим суддею Глухівського повіту. 1 грудня 1868р. обраний ктитором Миколаївської церкви м. Глухова. 14 квітня 1869р. – колезький реєстратор. Потомственний почесний громадянин (1862р.), потомственний дворянин (Указ від 12 березня 1870р.). 24 серпня та 18 жовтня 1871р. разом з дружиною та синами внесений до І частини родовідної книги Курської губернії. З 26 вересня 1870р. займав посаду чиновника особливих доручень VІІ класу при Головному Попечителю Імператорського Человеколюбивого товариства. 3 жовтня 1870р. звільнився з посади директора Глухівського міського банку.....................................................................................2.

Д. – Олімпіада Вікторівна Валентій, донька губернського секретаря.4IV

6. Іван Миколович, народився 29 серпня 1854р. Хрещений 31 серпня 1854р. у Трьох – Анастасіївській церкві м. Глухова. Хещені батьки: глухівський купець Георгій Євстафійофійович Беловський та дружина купця Єфросинія Григорівна Терещенко. Навчався у приватній гімназії Креймана у Москві.........................................................................................................................3.

7. Олександр Миколович, народився 7 вересня 1856р. Хрещений 9 вересня 1856р. у Трьох – Анастасіївській церкві м. Глухова. Хрещені батьки: глухівський купець Георгій Євстафійофійович Беловський та дружина купця Єфросинія Григорівна Терещенко. Навчався у приватній гімназії Креймана у Москві. Статський радник,почесний мировий суддя Київського округу (1905р). 9 липня 1879 р. внесений до першої частини дворянської родовідної книги Київської губернії........................................................................................................................3.

Д.- Єлизавета Володимирівна Хлопова.- Варвара Миколівна, народилася 9 серпня 1852р. хрещена 11 серпня 1852р. у Трьох – Анастасіївській церкві м. Глухова. Хещені батьки: глухівський купець Георгій Євстафійовійович Беловський та дружина купця Єфросинія Григорівна Терещенко...............................................................................................3.- Марія Миколівна, народилася 3 листопада1859р. Хрещена 5 листопада 1859р. у Трьох – Анастасіївській церкві м. Глухова. Хрещені батьки: глухівський 2-ї гільдії купець Георгій Євстафійович Беловський та 1-ї гільдії купця дружина Єфросинія Григорівна Терещенко.................................................3.- Ольга Миколівна, народилася 14 квітня 1862р. Хрещена 17 квітня 1862р. у Трьох – Анастасіївській церкві м. Глухова. Хрещені батьки: глухівський 2-ї гільдії купець Георгій Євстафійович Беловський та 1-ї гільдії купця дружина Єфросинія Григорівна Терещенко............................................................................3.- Єфросинія Миколівна, народилася 16 січня 1869р. хрещена 19січня 1869р. у православній церкві м. Ніцца (Франція). Хрещені батьки: 1-ї гільдії купець Георгій Євстафійович Беловський та потомственна почесна громадянка Єфросинія Григорівна Терещенко............................................................................3.

- Надія Федорівна, народилася 25 березня 1887р............................................4.

8. Костянтин Семенович, народився 20 квітня 1868р. хрещений 21квітня 1868р у Трьох – Анастасіївській церкві м. Глухова. Хрещені батьки: потомственні почесні городяни Микола Артемович Терещенко та Єфросинія Терещенко...................................................................................................................5.

9. Сергій Семенович, народився 26 березня 1869р. Хрещений 30 березня 1869р. у Трьох – Анастасіївській церкві м. Глухова. Хрещені батьки: потомственні почесні городяни Микола Артемович Терещенко та Єфросинія Терещенко.................................................................................................................. 5.

510. Микола Семенович, народився 28 січня 1871р. Хрещений 6 лютого 1871р. у Софіївській на набережній церкві м. Москви. Хрещені батьки: потомственні дворяни Микола Артемович Терещенко та Єфросинія Терещенко...................................................................................................................5.V

11. Микола Олександрович..................................................................................7.

- Марія Олександрівна......................................................................................7.

- Ольга Олександрівна, народилася 13 березня 1896 р..................................7.

Поиск по архивам Ярославля.

Дата: 25.11.2009
Рубрики: Генеалогия

Наши услуги, которые могут быть Вам интересны